Hiện nay, chúng tôi chỉ chấp nhận một hình thưc thanh toán duy nhất, đó là Thanh toán khi nhận hàng (COD)

1.1. Ý nghĩa của COD (Cash on Delivery): trả tiền mặt ngay khi nhận hàng.
1.2. Đối với hình thức này, nhân viên vận chuyển sẽ thu tiền mặt ngay khi giao hàng cho khách.